Хотелите с 482 000 лв. приходи от нощувки за месец в Хасковско