Търсят юрисконсулти и ръководител на вътрешния одит в община Хасково