Лирата се качва. Банката на Англия няма да въвежда отрицателни лихви