GS: Пазарните оценки ще спрат да се движат „безмилостно нагоре“