Полша забранява триенето на профили в социалните медии