Zoom планира да набере $1,5 млрд. чрез повторна продажба на акции