От 3% на 2,5% пада лихвата по преки кредити за инвестиции в селското стопанство