Нов канал ще пази бл. 90 в жк „Бистрица“ от наводнения