Цялата страна е сериозно наводнена, 55 язовира са прелели