Пандемията напомпа жителите в една десета от малките общини