544 машини са обработвали републиканските пътища през нощта