Отчитат положителни тенденции в храненето на децата в детските градини от област Пазарджик