"Воля": Българският народ ни е работодател и няма да избере хора, които са го подвели