Водата в осем села от община Търговище е негодна за консумация