Скална маса запречи пътя Велинград - Сърница при разклона за Грашево