Цената на златото расте за сметка на по-слабия долар