Дариткова: Да съхраним малкото неизгорени мостове, ние се смирихме