Няма такси на ЧСИ, надхвърлящи 10% от дълга. Тарифата им е законна: ВАС