Плаващо сметище: Големи количества отпадъци плуват в река Искър