АЦБ: Икономиката е изправена пред "най-мрачните си часове"