Португалия удължи извънредното положение до края на януари