Пострадали сте от наводнение – ето кой има право на еднократна помощ