„Следвай неотстъпно мечтата си и тя ще се сбъдне!“