"Или суша, или наводнение – средно положение няма"