Енергетиката през 2021 г. – можем да очакваме неочакваното