Тръмп отказа да поеме отговорност за действията на своите симптатизанти