Сачева: Не трябва да се успокояваме и да разпускаме мерките преждевременно