Ваксинираните съветници в Сандански били доброволци, пратили ги от общината