Редица европейски държави създадоха асоциация за изграждане на международно хранилище за радиоактивни отпадъци