Отменена е последната визита на Помпейо в Европа след отказ за срещи с него