Истината е в образованието - все повече млади роми го разбират