Труп на пътя край петричкото с. Първомай! Криминалисти на крак!