Краев: Аз и още двама - трима сме в основата на националния