ВАС отхвърли жалба срещу търга за машини за гласуване