В София започва обработка на пътища срещу заледяване