Петролната индустрия съкращава разходите за заплати на служителите си