468 от 134 000 ваксинирани в Румъния - със странични реакции