Обработват пътните платна в Столична община срещу заледяване