Валери Йорданов за доброто и злото в историите на Хайтов