След експлозията на Тръмп-интернета – има ли нужда от нови правила?