Уличното осветление в големите квартали на В. Търново ще бъде модернизирано