Кол център се превръща в съдебна зала за супер процеса срещу калабрийската мафия