ВАС не уважи претенциите на отхвърлена фирма за доставка на машини за вота