Много варианти на коронавируса могат да съществуват едновременно в човешкото тяло