Сривът на приходите на хотелиерите у нас се влошава през ноември