Да се разходим в Епископската базилика на Филипопол 16 века назад