Американските компании остават лидери в глобалната патентна надпревара