Zoom иска да набере 1,5 млрд. долара чрез продажба на нови акции