Реките Отманлийска, Маринка и Изворска излязоха от коритата си