580 автобусните фирми получават помощ заради COVID-19